www.silesia-region.pl
2006-03-01
OGŁOSZENIE
o naborze wniosków
KONKURS 1/2006


Zarząd Województwa Śląskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu programów stypendialnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

projekty typu II „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”

Typy projektów, rodzaje beneficjentów oraz zasady przyznawania pomocy określone są w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Dodatkowe kryteria szczegółowe dla działania 2.2 zawarte są w Ramowym Planie Realizacji Działania.

Wyżej wymienione dokumenty wraz z dokumentacją konkursową dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

www.zporr.silesia-region.pl

Wnioski (oryginał, 2 kopie i wersja elektroniczna) wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź za pośrednictwem kuriera w Referacie ds. Koordynacji Wdrażania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, pokój nr 379, ul. Ligonia 46, Katowice, od dnia 1 marca do 21 marca 2006r. do godziny 14.00 (decyduje godzina doręczenia).

Szczegółowych informacji udziela punkt konsultacyjny w pokoju 379, czynny w dni robocze, w godzinach 08.00-15.00,

nr telefonu +48 (32) 20 78 379
e-mail:wdrazanie@silesia-region.pl


Dokumenty niezbędne do aplikowania:

dokumentacja_ konkursowa_01_03_2006 [686kB]
szczegółowa instrukcja_skladania_wnioskow_2006 [1021kB]
opinia RIO-wkład własny powiatów [299kB]
Ramowy Plan Realizacji Działania [255kB]
RPRD 2.2 -zał. II [53kB]
RPRD 2.2_zal_ nr V [47kB]
RPRD 2.2_zal_nr VI [133kB]
Uzupełnienie ZPORR [2202kB]
zporr_rozporz_zmiany_uzporr_9092205_02122005 [4784kB]
ZPORR_wytyczne_IW_30092005 [989kB]
Poradnik Beneficjenta EFS [877kB]
zporr_wzory_umow_14072005_02082005 [931kB]
ZPORR_prognoza_wydatków_07022006 [21kB]
zporr_harmonogr_platnoscEFS_6mies [13kB]
Wytyczne_kwalifikowalność_EFS_aktualizacja180306 [1100kB]
wskaźniki ZPORR [225kB]
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju [142kB]
ogłoszenie do 2.2 -prasa-konkurs 2006 studenci [67kB]
instrukcja_wypełniania_wniosku_EFS_16_02_2006 [285kB]
7.15 SZCZEGÓŁOWY BUDŻET [58kB]
7.14 harmonogram realizacji projektu - uszczegółowienie co do miesiąca [80kB]
Generator Wniosków
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.