www.silesia-region.pl
2006-06-26
OGŁOSZENIE
o naborze wniosków


Zarząd Województwa Śląskiego

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu programów stypendialnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

projekty typu I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”

Typy projektów, rodzaje beneficjentów oraz zasady przyznawania pomocy określone są w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Dodatkowe kryteria szczegółowe dla działania 2.2 zawarte są w Ramowym Planie Realizacji Działania.

Wyżej wymienione dokumenty wraz z dokumentacją konkursową dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

www.zporr.silesia-region.pl

Wnioski (oryginał, 2 kopie i wersja elektroniczna) wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź za pośrednictwem kuriera w Referacie ds. Koordynacji Wdrażania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, pokój nr 379, ul. Ligonia 46, Katowice, od dnia 26 czerwca do 14 lipca 2006r. do godziny 14.00 (decyduje godzina doręczenia).
RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA 2.2 ZPORR NA ROK 2006 [267kB]
RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA 2.2 ZPORR NA ROK 2006 - tabela finansowa [70kB]
DOKUMENTACJA KONKURSOWA DLA DZIAŁANIA 2.2 KONKURS 2/2006 [675kB]
Szczegółowa instrukcja dotycząca składania wniosków w ramach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne [1021kB]
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu II ZPORR [285kB]
SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS PROJEKTU [58kB]
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU (USZCZEGÓŁOWIONY DO JEDNEGO MIESIˇCA) [80kB]
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR - kwalifikowalność wydatków [522kB]
Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [1100kB]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR [931kB]
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR [44kB]
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach II Priorytetu ZPORR [310kB]
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju [142kB]
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 58, poz. 404) [2323kB]
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 [2202kB]
Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR – wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu II ZPORR - kwiecień 2006 r. [1067kB]
Europejski Fundusz Społeczny w ZPORR – poradnik dla Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) - Wersja z 14 czerwca 2006 r. [1243kB]
Harmonogram płatności Europejskiego Funduszu Społecznego [13kB]
WSKA?NIKI DLA PROJEKTÓW ZPORR - WERSJA Z DNIA 24.03.2005 [225kB]

.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.