www.silesia-region.pl
2006-05-02

GÓRNOŚLˇSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A

jako jednostka, której Zarząd Województwa Śląskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej ZPORR dla Działania 2.5 ZPORR w Województwie Śląskim


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości

Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz zasady przyznawania pomocy są określone w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Dodatkowe kryteria szczegółowe zawarte są w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.5 na rok 2006.

Wnioski wypełnione w Generatorze Wniosków (oryginał, kopia i wersja elektroniczna) wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach (p. XVII , pok. 30 i 31) lub przesyłać pocztą na adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

w terminie:

od 2 maja do 31 maja 2006 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja 2006 roku, godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumentację konkursową oraz szczegółową instrukcję składania wniosków należy pobrać ze strony internetowej GARR S.A.: www.zporr.garr.pl.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.