www.silesia-region.pl
2006-03-01

GÓRNOŚLˇSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A

jako jednostka, której Zarząd Województwa Śląskiego powierzył pełnienie roli Instytucji Wdrażającej ZPORR dla Działania 3.4 ZPORR w Województwie Śląskim


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Priorytet III "Rozwój Lokalny"
Działanie 3.4 - "Mikroprzedsiębiorstwa".

Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz zasady przyznawania pomocy są określone w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Dodatkowe kryteria szczegółowe zawarte są w Ramowym Planie Realizacji Działania 3.4.

Wnioski wypełnione w Generatorze Wniosków (w dwóch egzemplarzach papierowych: oryginał, kopia oraz wersje elektroniczną) wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach (p. XVII , pok. 30) lub przesyłać pocztą na adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31

w terminie:

od 1 marca do 30 marca 2006 roku

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 marca 2006 roku, godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymienione dokumenty oraz dokumentację konkursową można pobrać ze strony internetowej Górnoślaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.