www.silesia-region.pl   >>
Ramowy plan konkursów na działania ZPORR w roku 2006

Przedstawiony harmonogram konkursów ma jedynie charakter informacyjny i może ulec zmianie. Ogłoszenie o konkursie jest wiążące gdy zostanie opublikowane w prasie.


Działanie
Termin przyjmowania wniosków
Etapy oceny wniosków
Wyniki
Lista rezerwowa
OF
OM
RKS
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
projekty typu II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów
1.03-21.03.2006 r.
   
  
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
projekty typu I Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z obszarów wiejskich
26.06-14.07.2006 r.
  
 
  
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne projekty typu II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów
26.06-14.07.2006 r.
  
 
  
2.5 Promocja Przedsiębiorczości
2.05 - 31.05.2006 r.
  
 
  
3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
1.03 - 30.03.2006 r.
  
 
  
3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (odwołany) *
1.08 - 30.08.2006 r.*
 
 
 
 
 

* Konkurs nr 2 został odwołany z powodu wyczerpania środków finansowych.

Zgodnie z pkt. 6.1.6 Podręcznika procedur wdrażania ZPORR informacja o obniżeniu poziomu dofinansowania dla danego rodzaju projektów, działania lub poddziałania w ramach Priorytetu I i III ZPORR zostanie zamieszczona w prasie i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego minimum na 30 dni przed przewidywaną datą zakończenia konkursu.

Wyjaśnienie skrótów:
OF - Ocena formalna projektów prowadzona przez Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.
OM - Ocena merytoryczna Panelu Ekspertów lub Komisji Oceny Projektów.
RKS - Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu.
.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.