Mapa projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZPORR

Schemat działania
Mapa sortuje projekty wybrane przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania ze względu na lokalizację beneficjenta, który dany projekt zgłosił.
(np. projekt "SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim" obejmujący 10 powiatów grodzkich, 7 powiatów ziemskich oraz 36 gmin został złożony przez Województwo Śląskie - w związku z tym na mapie został przyporządkowany Województwu Śląskiemu)

Wybierając konkretną gminę (klikając na nią) otwiera się okno przedstawiające Powiat, w którym dana gmina się znajduje. Jeśli wybrana gmina nie została wylistowana, oznacza to, iż nie uzyskała dofinansowania.

Mapa wyróżnia następujące rodzaje beneficjentów:

Zakres prezentowanych informacji
Przedstawione informacje dotyczą I i III Priorytetu (bez Działania 1.6 i 3.4) oraz Działań 2.2 i 2.6 - II Priorytetu ZPORR
Informacje dotyczące poszczególnych projektów:

Przydatne informacje
W przypadku problemów z zaznaczaniem konkretnego obszaru (np. Miasta Piekary Śląskie) można zwiększyć mapę (nad mapą: prawy przycisk myszy-> Zoom In)

W przypadku zawieszenia/zablokowania się mechanizmu należy odświeżyć stronę

Wymagania techniczne mapy:
Przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.5 i nowsza, Mozilla 1+, Opera